DPO1717/2015
ID intern unic:  360472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1717
din  12.08.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Trofim CARPOV
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 462
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învățămîntului juridic universitar, contribuţie la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare şi activitate științifică și metodico-didactică prodigioasă, domnului Trofim CARPOV, doctor în drept, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Nicolae TIMOFTI

    Nr.1717-VII. Chişinău, 12 august 2015.