DPO1718/2015
ID intern unic:  360473
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1718
din  12.08.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe JITARI
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 463
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în organele procuraturii, contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi activitate obştească prodigioasă, domnului Gheorghe JITARI, membru al Asociaţiei Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr.1718-VII. Chişinău, 12 august 2015.