HGO569/2015
ID intern unic:  360505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 569
din  19.08.2015
cu privire la decernarea Premiului Național
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 647
    În temeiul prevederilor pct.2 din Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.511), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.441), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza rezultatelor votării secrete în cadrul Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se decernează Premiul Naţional pe anul 2015 următoarelor persoane:
    Valentina DOGOTARI, soprană, solistă a Operei de Stat din Viena, Austria, pentru performanţe excepţionale în dezvoltarea teatrului liric european;
    Ion BAHNAREL, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Liuba COREȚCHI, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător, Oleg LOZAN, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Vasile JOVMIR, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Leonid VOLOȘCIUC, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, Victoria IVANOV, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, pentru implementarea conceptului noii sănătăți publice în Republica Moldova;
    Nicolae BOTGROS, conducător artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, pentru contribuţie valoroasă la conservarea şi promovarea folclorului muzical;
    Valentin TOMULEȚ, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, pentru ciclul de lucrări „Istoria Basarabiei în perioada modernă (1812-1918)”;
    Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ, doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal, Violeta TIPA, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător, pentru monografia „Arta cinematografică din Republica Moldova”;
    Valentina STRATAN, doctor în biologie, conferențiar cercetător, Vladimir ȘUTCHIN, doctor habilitat în medicină, cercetător științific principal, Valeriu BÎLBA, doctor în medicină, conferențiar cercetător, pentru lucrarea științifică „Teoria ereditară a cancerului pulmonar”;
    Mihai POTÂRNICHE, fotograf, pentru întreaga activitate în domeniul artei fotografice;
    Emilian GALAICU, poet, prozator, critic literar, traducător, eseist, editor, redactor-şef al Editurii „Cartier”, pentru volumul de poeme „Arme grăitoare”;
    Valerian BALAN, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, pentru ciclul de lucrări „Tehnologii în intensificarea culturii mărului și cireșului”;
    Iurie BÎRSA, editor, Eleonora BRIGALDA, arhitect, critic de artă, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Vladimir BULAT, istoric de artă, Ludmila TOMA, critic de artă, doctor în studiul artelor, Evghenii LUNGU, editor, critic literar, Mihail BACINSCHI, artist plastic, grafician, Mihai DIMITRIU, inginer-electric, Tudor BRAGA, critic de artă, pentru colecţia de albume „Maeştri basarabeni din secolul XX”,în 14 volume, Editura „ARC”.
    2. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului:
    Cancelariei de Stat – 1 milion lei pentru premierea laureaţilor Premiului Naţional pe anul 2015;
    Ministerului Culturii – 111 160 lei pentru desfășurarea Galei Premiului Național, ediția 2015.
    3. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile nominalizate pe măsura prezentării de către beneficiari a documentelor confirmative.

    PRIM-MINISTRU                                                          Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Anatol Arapu
    Ministrul culturii                                                              Monica Babuc

    Nr. 569. Chişinău, 19 august 2015.