OMF120/2015
ID intern unic:  360590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 120
din  12.08.2015
cu privire la publicarea Raportului privind executarea
bugetului de stat pe anul 2013
Publicat : 25.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 234-239     art Nr : 1505
    Întru executarea prevederilor articolului 2 al Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 132 din 3 iulie 2015 ”Pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013”,
ORDON:
    De a prezenta spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 (se anexează).

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                  Anatol ARAPU

    Nr. 120. Chişinău, 12 august 2015.

    raport

    formular nr.1
    formular nr.1.1
    formular nr.1.2
    formular nr.1.3
    formular nr.1.4

    formular nr.2
    formular nr.2.1
    formular nr.2.2
    formular nr.2.3
    formular nr.2.4

    formular nr.3
    formular nr.3.1
    formular nr.3.2

    formular nr.4
    formular nr.4.1
    formular nr.4.2
    formular nr.4.3
    formular nr.4.4

    formular nr.5
    formular nr.5.1
    formular nr.5.2
    formular nr.5.3
    formular nr.5.4

    formular nr.6
    formular nr.6.1
    formular nr.6.2
    formular nr.6.3

    formular nr.7

    formular nr.8
    formular nr.8.1
    formular nr.8.2
    formular nr.8.3
    formular nr.8.4

    formular nr.9

    formular nr.10

    formular nr.11