DPO1734/2015
ID intern unic:  360644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1734
din  24.08.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Anatolie CHETRARU
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 474
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Anatolie CHETRARU, consilier în Consiliul Raional Hînceşti, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1734-VII. Chişinău, 24 august 2015.