OIFPSC678/2015
ID intern unic:  360763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 678
din  07.08.2015
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS
nr.1755 din 24.12.2014
”privind aprobarea Listei agenţilor
economici –
mari contribuabili pentru anul 2015”
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1624     Data intrarii in vigoare : 28.08.2015
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 şi prevederilor Ordinului IFPS nr.267 din 14.04.2011 ”Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili” şi întru îmbunătăţirea colectării încăsărilor la Bugetul Public Naţional,
ORDON:
    1. Ordinul nr.1755 din 24.12.2014 ”privind aprobarea listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2015” se modifică după cum urmează:
    - Se substituie poziţia 293 din anexa la ordinul sus-menţionat cu următoarea sintagmă ”1015602003305 SA ”FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale IFPS.
    4. Direcţia generală administrarea marilor contribuabili va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Ion PRISĂCARU


    Nr. 678. Chişinău, 7 august 2015.