OIFPSC692/2015
ID intern unic:  360765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 692
din  17.08.2015
privind abrogarea ordinului Inspectoratului Fiscal
Principal
de Stat nr.31 din data de 02.03.2007
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1626
    În legătură cu aprobarea Regulamentului cu privire la legitimaţiile de serviciu ale angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, conform ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 682 din data de 12.08.2015,
ORDON:
    1. Se abrogă ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 31 din data de 02.03.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare a legitimaţiilor de serviciu colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat şi formularelor legitimaţiilor de serviciu.
    2. Direcţia management resurse umane să remită prezentul ordin spre cunoştinţa tuturor angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat şi administratorului întreprinderii de Stat „Fiscservinform”.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Ion PRISĂCARU


    Nr. 692. Chişinău, 17 august 2015.