HPM146/2015
ID intern unic:  360768
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 146
din  09.07.2015
cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor
de transpunere asumate în cadrul
Acordului de Asociere dintre
Republica Moldova,
pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi
Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre
ale
acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015–2016
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 477
    MODIFICAT
    HP99 din 26.05.16, MO288-292/02.09.16 art.610; în vigoare 26.05.16


    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Se aprobă Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015–2016, conform anexei.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 146. Chișinău, 9 iulie 2015.

    anexa
    [Anexa în redacția HP99 din 26.05.16, MO288-292/02.09.16 art.610; în vigoare 26.05.16]