DPO1736/2015
ID intern unic:  360770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1736
din  26.08.2015
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Mihai POTÂRNICHE,
Vasili JOSAN
și Ilie VĂLUȚĂ
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 479
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la promovarea valorilor naţionale și înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Mihai POTÂRNICHE                 -    director de departament la Agenția
                                                             Informațională de Stat „Moldpres”;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Vasili JOSAN               -     secretar responsabil de redacție la
                                                             Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Ilie VĂLUȚĂ                -     regizor la Compania „Teleradio-Moldova”.

    PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1736-VII. Chișinău, 26 august 2015.