DPO1737/2015
ID intern unic:  360771
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1737
din  26.08.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Emilia PRUJANSKAIA
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 480
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar, contribuţie la elaborarea şi implementarea politicii bugetar-fiscale şi înalt profesionalism, doamnei Emilia PRUJANSKAIA, şef de direcţie la Ministerul Finanţelor, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1737-VII. Chișinău, 26 august 2015.