DPO1739/2015
ID intern unic:  360773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1739
din  31.08.2015
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 482
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul literaturii, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale și înaltă măiestrie profesională, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Leo BOTNARU                 - scriitor
    domnului Efim JOSANU                    - șef de direcție la Compania
                                                               „Teleradio-Moldova”;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Anatol EREMIA                                - consultant științific la Institutul de Filologie
                                                                al Academiei de Științe a Moldovei
    domnului
    Anatolie GONDIU                            - scriitor
    domnului
    Ion MÂNĂSCURTĂ                        - scriitor;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Grigore GRIGORESCU                    - jurnalist;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Felicia CENUȘĂ                               - cercetător științific superior la Institutul
                                                                de Filologie al Academiei de Științe a
                                                                Moldovei
    doamnei
    Inga DRUȚĂ                                    - cercetător științific coordonator la Institutul
                                                               de Filologie al Academiei de Științe a
                                                               Moldovei
    doamnei
    Călina TRIFAN                                 - scriitoare;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei Galina
    CIUHRII (FURDUI)                         - scriitoare
    domnului
    Nicolae RĂILEANU                         - maestru-fotograf.

    PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1739-VII. Chișinău, 31 august 2015.