DPO1740/2015
ID intern unic:  360774
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1740
din  01.09.2015
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 483
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la restabilirea și modernizarea tehnicii militare și merite în organizarea proceselor de instruire și de pregătire de luptă, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei ” clasa I
    domnului
    Valeriu TROENCO                         - general-maior de justiție în rezervă;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Ion BRANIȘTE                               - colonel
    domnului
    Valeriu CHILARU                           - colonel
    domnului
    Igor GORGAN                                - general de brigadă
    domnului
    Oleg GUZUN                                  - colonel
    domnului
    Mihail OLARU                                - colonel
    domnului
    Victor PÎNTEA                               - plutonier adjutant
    domnului
    Veaceslav RUSU                             - colonel;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Mihail GROZA                                 - locotenent-colonel
    domnului
    Dmitri JURAVSCHI                         - plutonier adjutant
    domnului
    Ion MORARU                                  - locotenent-colonel
    domnul Igor OȚEL                            - plutonier adjutant
    domnului
    Andrei SCROB                                 - plutonier major
    domnului
    Octavian VARZARI                          - colonel
    domnului
    Sergiu VOINU                                  - colonel
    domnului
    Alexandru ZVEAGHIN                     - colonel.

    PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1740-VII. Chișinău, 1 septembrie 2015.