HANREM179/2015
ID intern unic:  360856
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 179
din  03.09.2015
privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al
ANRE nr. 152/2015
din 17 iulie 2015 privind tarifele pentru serviciul
de transport al energiei electrice
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 253     art Nr : 1692     Data intrarii in vigoare : 03.09.2015
    MODIFICAT
    HANRE231 din 27.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2189; în vigoare 30.10.15


    Urmare a demersului CNSM nr. 01-15/873 din 26.08.2015 și Deciziei Consiliului Suprem de Securitate din 5 august 2015 nr. 01/1-02-03 privind situația economico-financiară și social-politică din țară prin care s-a recomandat suspendarea hotărîrilor din 17-18 iulie 2015 privind majorarea tarifelor la gazele naturale și energie electrică și revizuirea acestora urmare a efectuării unei evaluări complexe a politicii tarifare în sectorul energetic, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se suspendă aplicarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 152/2015 din 17 iulie 2015 privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice pe un termen de 67 de zile.
    [Pct.1 modificat prin HANRE231 din 27.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2189; în vigoare 30.10.15]
    2. Î.S. „Moldelectrica”, în termen de 60 de zile din momentul adoptării prezentei hotărîri, va prezenta Agenției un Raport de audit internațional asupra calculelor tarifului solicitat pentru aprobare.
    [Pct.2 modificat prin HANRE231 din 27.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2189; în vigoare 30.10.15]
    3. Pentru perioada suspendării, Î.S. „Moldelectrica” va aplica tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice stabilit prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 469 din 11 mai 2012.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    Sergiu CIOBANU,                                                         Octavian LUNGU,
    Director                                                                          Director

    Iurie ONICA,                                                                 Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                                          Director

    Nr. 179/2015. Chişinău, 3 septembrie 2015.