DPO1743/2015
ID intern unic:  360886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1743
din  07.09.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 11.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 254-257     art Nr : 487
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea securităţii de stat şi înalt profesionalism, se conferă:
    Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III colaboratorului nominalizat în anexa* la prezentul decret;
    Medalia „Pentru Vitejie” colaboratorului nominalizat în anexa* la prezentul decret.
    ________________________________
    * Anexa conține informații atribuite la secret de stat și urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1743-VII. Chişinău, 7 septembrie 2015.