DPO1744/2015
ID intern unic:  360887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1744
din  07.09.2015
privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I
Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova”
Publicat : 11.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 254-257     art Nr : 488
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru rezultate meritorii obținute de personalul unității la îndeplinirea misiunilor specifice și pentru asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităților, Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” i se conferă Ordinul „Credință Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1744-VII. Chişinău, 7 septembrie 2015.