HGC607/2015
ID intern unic:  360891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 607
din  07.09.2015
cu privire la completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010
Publicat : 11.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 254-257     art Nr : 696
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.308), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    a) capitolul I se completează cu poziţiile 151 și 152 cu următorul cuprins:
„151.
872112137806 

H.E.L.P. – Helping Elderly Lonely Persons (Ajutorul Persoanelor Singuratice în Etate)

AO „Misiunea Catolică Religioasă „Caritas” Moldova”

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008

152.
872112697795

Stabilirea unui sistem sigur de eliminare a apelor reziduale în orașul Cantemir – Moldova

Compania Posch & Partner
Primăria orașului Cantemir

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperarea de dezvoltare, semnat la Viena la 21 octombrie 2008”;

    b) capitolul III se completează cu poziţia 311 cu următorul cuprins:
„311.
87211277739 

Construcția / reabilitarea sistemului de canalizare în satul Copceac, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”

Primăria Copceac; Ministerul Mediului

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică, semnat la Chişinău la 28 februarie 1994 şi ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.499-XIII din 15 iunie 1995”;

   
    c) capitolul XIII se completează cu poziția 991 cu următorul cuprins:
„991.
872111567781

Proiectul de dezvoltare a Anchetei forței de muncă conform noului standard internațional

Organizația Internațională a Muncii
Biroul Național de Statistică

Acordul-tip de asistență tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 2 octombrie 1992”;


    d) capitolul XVIII se completează cu poziția 1221 cu următorul cuprins:
„1221.
87211312784

Programul „A doua linie de apărare” (SLD)

Î.S. „Vamservinform”
Serviciul Vamal

Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la Chişinău la
21 martie 1994”;


    e) capitolul XX  se completează cu poziţia 1301 cu următorul cuprins:
„1301.
872113127711

Ameliorarea condiţiilor de viaţă – extinderea şi renovarea cazărmilor la Centrul de instruire al Armatei Naţionale „Bulboaca”

Compania „Gulf Extreme Engineering & Construction”

Ministerul Apărării
 

Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la Chişinău la
21 martie 1994”;

    f) capitolul XXII se completează cu poziţia 1351 cu următorul cuprins:
„1351.
872113217776

Evaluarea reformelor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova: Viziune exterioară și perspectivă pe interior

Ambasada Statelor Unite ale Americii

AO „Institutul de Politici Publice”; Ministerul Afacerilor Interne

Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la Chişinău la
21 martie 1994”;

    g) capitolul XXIV se completează cu poziţia 141 cu următorul cuprins:
„1411.
2430

Proiectul „Consolidarea sistemului de educaţie profesională tehnică din Moldova” (CONSEPT, numit anterior CSPPT)

Filiala Fundaţiei Internaţionale „Liechtenstein Development Service (LED)”; Centrul educaţional „Pro Didactica”; Centrul universitar de formare continuă al Universităţii Tehnice a Moldovei

Ministerul Educaţiei; Ministerul Economiei; şcolile profesionale, liceele profesionale şi colegiile din Moldova; Centrul educaţional „Pro Didactica”; Centrul universitar de formare continuă al Universităţii Tehnice a Moldovei

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Principatului Liechtenstein privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, semnat la Bruxelles la 5 septembrie 2007 şi ratificat prin Legea nr.312-XVI din 27 decembrie 2007”;


    h) capitolul XXVII se completează cu pozițiile 1481 și 1482 cu următorul cuprins:
„1481.
872112727780

Ambulanțe pentru serviciile medicale de urgență din Republica Moldova

Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (SAMRS)

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Bratislava la 16 octombrie 2013

1482.
872112727807

Monitorizarea implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană

AO Institutul de Politici și Reforme Europene

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Bratislava la 16 octombrie 2013”;


    i) capitolul XXXI se completează cu pozițiile 1841-1843 cu următorul cuprins:
„1841.
87211797684

Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova (2015-2017, Centrul PAS)

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS)

Ministerul Sănătății

Acordul cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, ratificat prin Legea nr.207 din 21 octombrie 2011

1842.
87211797710

Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova (2015-2017, Centrul UCIMP)

Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei

Ministerul Sănătății

Acordul cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, ratificat prin Legea nr.207 din 21 octombrie 2011

1843.
872112797800

Proiectul regional „Programul de reducere a riscurilor funcționează – asigurați finanțarea!

Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei

AO „Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor”

Acordul cu privire la oferirea privilegiilor și imunităților Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, ratificat prin Legea nr.207 din 21 octombrie 2011”;


    j) capitolul XXXIII se completează cu poziţiile 3351-3357 cu următorul cuprins:
„3351.
872113907712
eTwinning NSS
AO „Fundația Est-Europeană”
AO „Fundația Est-Europeană”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la

11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

3352.
2984

Asistență tehnică și schimb de informații

Uniunea Europeană; Compania „IBF International Consulting”

Compania „IBF International Consulting”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la

11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

3353.
872113907782 

Promovarea europenizării mai profunde a Republicii Moldova - EMA

Delegația Uniunii Europene
AO „Asociaţia de studii etnice şi regionale”
 

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la

11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

3354.
872113907794

Consolidarea capacității Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor UE

Banca Națională a României
Banca Națională a Moldovei

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la

11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr. 426-XVI din 27 decembrie 2006

3355.
872113907793

Drepturi pentru mine și tine – participarea copiilor în educație și societate

Fundația „Stichting TransFORMA”, Olanda

AO „Centrul de informare și documentare privind drepturile copilului din Moldova”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la

11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr. 426-XVI din 27 decembrie 2006

3356.
872112117791

Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în vederea consolidării capacității laboratoarelor medico-legale ale Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la

11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr. 426-XVI din 27 decembrie 2006

3357.
872113907803

Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale

Uniunea Europeană

Comisia Națională a Pieței Financiare

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă, semnat la Bruxelles la

11 mai 2006 și ratificat prin Legea nr. 426-XVI din 27 decembrie 2006”;


    2) la anexa nr.2, poziția 15 se completează cu următoarea subpoziție:

„Proiectul „Îmbunătățirea eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET)”

Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică, semnat la Chișinău la 15 aprilie 2015 şi ratificat prin Legea nr. 148 din 30 iulie 2015

Integral”.

    PRIM-MINISTRU                                               Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                              Anatol  Arapu


    Nr. 607. Chişinău, 7 septembrie 2015.