DPO1747/2015
ID intern unic:  360913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1747
din  09.09.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători
ai Fabricii de Confecţii „Ionel” SA
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 492
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei ușoare, merite în sporirea eficienţei producţiei şi contribuţie la iniţierea în profesie a tinerilor muncitori, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    doamnei Tamara LUCHIAN                 - director;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Dumitru BABEI                     - muncitor
    doamnei Valentina PILIPOVICI           - șef de secţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1747-VII. Chişinău, 9 septembrie 2015.