DPO1748/2015
ID intern unic:  360914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1748
din  09.09.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Fabricii de Confecţii „Ionel” SA
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 493
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea industriei uşoare, modernizarea întreprinderii şi promovarea producţiei autohtone în străinătate, Fabricii de Confecţii „Ionel” SA i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1748-VII. Chişinău, 9 septembrie 2015.