DPO1749/2015
ID intern unic:  360915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1749
din  09.09.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Galina SPÎNU
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 494
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în complexul de gospodărire a gazelor, contribuţie la asigurarea livrărilor fiabile de gaze naturale către consumator și înalt profesionalism, doamnei Galina SPÎNU, vicedirector al Societății cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1749-VII. Chişinău, 9 septembrie 2015.