DPO1752/2015
ID intern unic:  360918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1752
din  10.09.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicanor BABÎRĂ
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 497
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea științelor filologice, contribuţie la promovarea valorilor naționale și activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Nicanor BABÎRĂ, profesor universitar la Universitatea de Stat din Comrat, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1752-VII. Chişinău, 10 septembrie 2015.