DPO1754/2015
ID intern unic:  360997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1754
din  17.09.2015
privind numirea domnului Leonid TURCULEȚ
în funcția de judecător la Judecătoria Cahul
Publicat : 25.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 262-266     art Nr : 499
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Leonid TURCULEȚ se numește, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cahul.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1754-VII. Chişinău, 17 septembrie 2015.