DPO1761/2015
ID intern unic:  361151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1761
din  24.09.2015
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I
domnului Leonid CARASIOV
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 509
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciul militar ireproşabil, merite deosebite la edificarea şi consolidarea Armatei Naţionale şi contribuţie la asigurarea unui înalt grad de pregătire a subunităţilor, domnului Leonid CARASIOV, colonel în rezervă, fost comandant al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova”, i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1761-VII. Chişinău, 24 septembrie 2015.