DPO1764/2015
ID intern unic:  361154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1764
din  24.09.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Boris MARCOCI
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 512
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în consolidarea mişcării de veterani, contribuţie la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi activitate obştească prodigioasă, domnului Boris MARCOCI, secretar al Organizaţiei Teritoriale Bălţi a Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Independenţă, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1764-VII. Chişinău, 24 septembrie 2015.