DPO1765/2015
ID intern unic:  361155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1765
din  28.09.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Valeriu VASILICĂ
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 513
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la promovarea valorilor moral-spirituale şi activitate publicistică şi managerială intensă, domnului Valeriu VASILICĂ, director al Agenţiei de Presă „Info-Prim Neo”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1765-VII. Chişinău, 28 septembrie 2015.