OMFC137/2015
ID intern unic:  361188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 137
din  21.09.2015
privind modificarea şi completarea
Clasificației bugetare
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 1825     Data intrarii in vigoare : 21.09.2015

    În temeiul articolului 7 alineatul (5) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

ORDON:

    În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară”, se operează următoarele completări.
    1. În anexa nr.3 „Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare”:
    1.1. Articolul 136 „Transferuri peste hotare” se completează cu alineatul 04 și se expune în următoarea redacție:
    „136.04 „Cota de participare în capitalul străin””.
    2. În anexa nr.9 „Indicații metodice privind aplicarea clasificației economice a cheltuielilor bugetare”:
    2.1. După descrierea articolului 136.03 „Alte transferuri peste hotare” se completează cu articolul 136.04 cu următorul conținut:
    „La 136.04 „Cota de participare în capitalul străin” se referă cheltuielile pentru plata cotelor de participare în capitalul străin în organismele internaționale, a căror parte este Republica Moldova”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                        Anatol ARAPU

    Nr. 137. Chişinău, 21 septembrie 2015.