OMFC139/2015
ID intern unic:  361190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 139
din  21.09.2015
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii
cu privire
la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate
din cadrul
primăriilor satelor (comunelor),orașelor, aprobată
prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 1827     Data intrarii in vigoare : 21.09.2015
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele completări.
    1. În capitolul III ”Evidența operațiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituțiilor finanțate din bugetul satului (comunei), orașului”, secțiunea ”Mijloace fixe”,
    1.1. În punctul 71, grupul 3), după sintagma ”paturi (cu excepția celor cu echipare specială)” se introduce sintagma ”lenjeria, accesoriile de pat;”.
    1.2. În punctul 86, alineatul șase, după cuvîntul ”mobilier” se introduce sintagma ”lenjeria, accesoriile de pat;”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                              Anatol ARAPU

    Nr. 139. Chişinău, 21 septembrie 2015.