HCEC3767/2015
ID intern unic:  361221
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 3767
din  12.08.2015
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul raional Cantemir
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 1858     Data intrarii in vigoare : 12.08.2015
    Secretarul Consiliului raional Cantemir a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Ciubaciuc Roman, Cozma Veaceslav, Butuc Sergiu aleși pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Gandrabur Valeriu, Crestincova Maria, Derivolcov Svetlana aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova, Hîncu Ion, Mihaescu Iurie, Rusu Nicolae, Cantea Rodica aleși pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Cantemir le revin candidaților supleanți Rîbacov Saveli, Untilă Ion, Corcimari Alexei de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Bazilevici Anatolie, Apetri Anatolie, Busuioc Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Spînu Ion, Răcilă Anatolie, Bujac Mihail, Hmeli Sorin de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 25 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Munteanu Teodor de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
    În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Ciubaciuc Roman, Cozma Veaceslav, Butuc Sergiu aleși pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Gandrabur Valeriu, Crestincova Maria, Derivolcov Svetlana aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova, Hîncu Ion, Mihaescu Iurie, Rusu Nicolae, Cantea Rodica aleși pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Cantemir.
    2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Cantemir candidaților supleanți Rîbacov Saveli, Untilă Ion, Corcimari Alexei de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Bazilevici Anatolie, Apetri Anatolie, Busuioc Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Spînu Ion, Răcilă Anatolie, Bujac Mihail, Hmeli Sorin de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    3. Se preavizează consilierii Rîbacov Saveli, Untilă Ion, Corcimari Alexei, Bazilevici Anatolie, Apetri Anatolie, Busuioc Gheorghe, Spînu Ion, Răcilă Anatolie, Bujac Mihail și Hmeli Sorin asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                               Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                                 Andrei Volentir


    Nr. 3767. Chişinău, 12 august 2015.