HBN2/2015
ID intern unic:  361271
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2
din  24.09.2015
cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc
de plată a unor bancnote modernizate
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 1908     Data intrarii in vigoare : 02.10.2015
    În temeiul art. 5 lit g), 11, 26 lit. g) şi 57 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Legea nr. 1232-XII din 15 decembrie 1992 cu privire la bani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.51), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pun în circulaţie, începînd cu 12 octombrie 2015, ca mijloc de plată, pe teritoriul Republicii Moldova, șapte bancnote modernizate cu valoarea nominală de 1 LEU, 10 LEI, 20 LEI, 50 LEI, 100 LEI, 200 LEI și 500 LEI conform Anexei „Caracteristicile bancnotelor modernizate”. Bancnotele modernizate cu valoarea nominală de 1 LEU, 10 LEI, 20 LEI, 50 LEI, 100 LEI, 200 LEI și 500 LEI vor fi acceptate la valoarea nominală în toate tipurile de plăți fără restricții. Bancnotele modernizate vor fi eliberate în circulație treptat, pe măsura epuizării stocurilor de bancnote din emisiunile vechi, anii 1993- 2013.
    2. Bancnotele din emisiunile vechi, cu valoarea nominală de 1 LEU (emisia anului 1994 și anului 2010), 10 LEI (emisia anului 1994 și anului 2013), 20 LEI (emisia anului 1993 și anului 2010), 50 LEI (emisia anului 1994 și anului 2013), 100 LEI (emisia anului 1995 și anului 2013), 200 LEI (emisia anului 1993 și anului 2013) și 500 LEI (emisia anului 1999), vor continua să fie mijloc legal de plată, pe teritoriul Republicii Moldova, în paralel cu bancnotele modernizate și vor fi acceptate la valoarea nominală în toate tipurile de plăți fără restricții. Bancnotele din emisiunile vechi vor fi retrase din circulație, treptat, urmare uzării și deteriorării acestora, devenind necorespunzătoare circulației.
    3. Băncile licențiate din Republica Moldova vor efectua verificarea bancnotelor din emisiunile vechi cu valoarea nominală de 1 LEU, 10 LEI, 20 LEI, 50 LEI, 100 LEI, 200 LEI și 500 LEI, primite prin încasări, repunerea în circulaţie a celor corespunzătoare şi depunerea la Banca Naţională a Moldovei a celor necorespunzătoare circulației.
    4. Băncile licențiate din Republica Moldova vor asigura preschimbarea, la ghişeu, a bancnotelor modernizate și a bancnotelor din emisiunile vechi, necorespunzătoare circulației cu bancnote corespunzătoare circulației, fără aplicarea taxelor şi comisioanelor.
    5. Serviciul Comunicare, Presă şi Protocol al Băncii Naţionale a Moldovei va difuza în mass-media un comunicat privind punerea in circulaţie a bancnotelor modernizate cu valoarea nominală de 1 LEU, 10 LEI, 20 LEI, 50 LEI, 100 LEI, 200 LEI și 500 LEI.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                           Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 2. Chişinău, 24 septembrie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Consiliului de supraveghere
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 2 din 24 septembrie 2015
CARACTERISTICILE BANCNOTELOR MODERNIZATE
Bancnota modernizată cu valoarea nominală de 1 LEU
    Bancnota modernizată cu valoarea nominală de
1 LEU, specimenul anului 2015, are dimensiunile și designul identice bancnotei cu valoarea nominală de 1 LEU, specimenul anului 2010.
    Caracteristici:
    • Dimensiuni: 58 x 114 mm;
    • Culori dominante, avers-revers: galben, verde, cafeniu și ocru;
    • Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un filigran ce reproduce portretul lui Ştefan cel Mare, un fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat și fibre bi-fluorescente.

    Aversul bancnotei: Stema Republicii Moldova, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE”, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, două elemente verticale decorative, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla BNM, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, simbolul Victoriei – „V”, anul imprimării bancnotei „2015”, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.
    Reversul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea grafică a Mănăstirii Căpriana cu textul sub ea „MĂNĂSTIREA CĂPRIANA”, valoarea nominală în cifre şi în litere, două elemente verticale decorative, Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, textul „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” și sigla BNM.
Elemente de siguranţă:
    Filigran
    Filigranul poziţionat în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru, care devine vizibil cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
    Element de suprapunere
    La privirea bancnotei în contralumină, conturul exterior al imaginilor soarelui de pe aversul bancnotei şi semilunii de pe revers trebuie să coincidă, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera „V” de pe aversul bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe revers trebuie să formeze silueta literei „M” (Moldova).
Elemente de siguranţă noi:
    Firul de siguranţă
    Firul de siguranţă metalizat, cu textul „BNM”, încorporat în hîrtie este poziționat în stînga aversului, între portretul lui Ştefan cel Mare şi ghioşul central, în lumină UV are proprietăţi de fluorescenţă de culoare albastră.
    Microtext
    În partea de sus și de jos a zonei, cuprinsă între cele două elemente verticale decorative, este imprimat microtextul „BNM” și „UNLEU”.
    Pe chenarul cercului unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURA DE RAI...” este imprimat microtextul „BNM”.
    Element de suprapunere
    Pe zona neimprimată a aversului şi reversului sînt imprimate fragmente ale cifrei „1”, astfel că atunci cînd bancnota este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra „1” se vede în întregime.
    Fluorescenţă în lumină UV
    Pe zona neimprimată a aversului este poziționat un dreptunghi, care va apărea verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
    Două elemente verticale decorative, ornamentul național multicolor și ghioșul central de pe aversul bancnotei vor apărea verde în lumină ultravioletă.
    Fibrele bi- fluorescente în lumină ultravioletă vor apărea în verde/albastru și galben/roșu.
Bancnota modernizată cu valoarea
nominală
de 10 LEI
    Bancnota modernizată cu valoarea nominală de 10 LEI, specimenul anului 2015, are dimensiunile și designul identice bancnotei cu valoarea nominală de 10 LEI, specimenul anului 2013.
    Caracteristici:
    • Dimensiuni: 61 x 121 mm;
    • Culori dominante, avers-revers: roșu, violet și ocru-auriu;
    • Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un filigran ce reproduce portretul lui Ştefan cel Mare, un fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat și fibre bi-fluorescente.

    Aversul bancnotei : Stema Republicii Moldova, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE”, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, două elemente verticale decorative, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla BNM, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, simbolul Victoriei – „V”, anul imprimării bancnotei „2015”, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.
    Reversul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea grafică a Mănăstirii Hîrjauca cu textul sub ea „mănăstirea hîrjauca”, valoarea nominală în cifre şi în litere, două elemente verticale decorative, Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, textul „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” și sigla BNM.
Elemente de siguranţă:
    Filigran
    Filigranul poziţionat în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru, care devine vizibil cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
    Element de suprapunere
    La privirea bancnotei în contralumină, conturul exterior al imaginilor soarelui de pe aversul bancnotei şi semilunii de pe revers trebuie să coincidă, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera „V” de pe aversul bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe revers trebuie să formeze silueta literei „M” (Moldova).
Elemente de siguranţă noi:
    Firul de siguranţă
    Firul de siguranţă metalizat, cu textul „BNM”, încorporat în hîrtie este poziționat în dreapta aversului, între ghioşul central și elementul vertical decorativ, în lumină UV are proprietăţi de fluorescenţă de culoare albastră.
    Microtext
    În partea de sus și de jos a zonei, cuprinsă între cele două elemente verticale decorative, este imprimat microtextul „BNM” și „ZECELEI”.
    Pe chenarul cercului unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURA DE RAI...” este imprimat microtextul „BNM”.
    Imprimare în relief
    Portretul lui Ștefan cel Mare, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE” de pe avers sînt imprimate în relief (relief detectabil prin palpare).
    Relief concav
    În partea stîngă a rozetei centrale de pe avers este imprimată în relief concav cifra „10”, care reprezintă valoarea nominală a bancnotei, în partea dreaptă – textul „LEI”.
    Element de suprapunere
    Pe zona neimprimată a aversului şi reversului sînt imprimate fragmente ale cifrei „10”, astfel că atunci cînd bancnota este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra „10” se vede în întregime.
    Fluorescenţă în lumină UV
    Pe zona neimprimată a aversului este poziționat un dreptunghi, care va apărea verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
    Două elemente verticale decorative, ornamentul național multicolor și ghioșul central de pe aversul bancnotei vor apărea galben în lumină ultravioletă.
    Fibrele bi- fluorescente în lumină ultravioletă vor apărea în verde/albastru și galben/roșu.
Bancnota modernizată cu valoarea
nominală de 20 LEI

    Bancnota modernizată cu valoarea nominală de 20 LEI, specimenul anului 2015, are dimensiunile și designul identice bancnotei cu valoarea nominală de 20 LEI, specimenul anului 2010.
    Caracteristici:
    • Dimensiuni: 61 x 121 mm;
    • Culori dominante, avers-revers: verde și galben;
    • Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un filigran ce reproduce portretul lui Ştefan cel Mare, un fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat și fibre bi-fluorescente.

    Aversul bancnotei : Stema Republicii Moldova, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE”, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, două elemente verticale decorative, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla BNM, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, simbolul Victoriei – „V”, anul imprimării bancnotei „2015”, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.
    Reversul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea grafică a Cetății Soroca cu textul sub ea „CETATEA SOROCA”, valoarea nominală în cifre şi în litere, două elemente verticale decorative, Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, textul „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” și sigla BNM.
Elemente de siguranţă:
    Filigran
    Filigranul poziţionat în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru, care devine vizibil cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
    Element de suprapunere
    La privirea bancnotei în contralumină, conturul exterior al imaginilor soarelui de pe aversul bancnotei şi semilunii de pe revers trebuie să coincidă, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera „V” de pe aversul bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe revers trebuie să formeze silueta literei „M” (Moldova).
Elemente de siguranţă noi:
    Firul de siguranţă
    Firul de siguranţă metalizat, cu textul „BNM”, încorporat în hîrtie este poziționat în dreapta aversului, între ghioşul central și elementul vertical decorativ, în lumină UV are proprietăţi de fluorescenţă de culoare albastră.
    Microtext
    În partea de sus și de jos a zonei, cuprinsă între cele două elemente verticale decorative, este imprimat microtextul „BNM” și „DOUAZECILEI”.
    Pe chenarul cercului unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURA DE RAI...” este imprimat microtextul „BNM”.
    Imprimare în relief
    Portretul lui Ștefan cel Mare, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE” de pe avers sînt imprimate în relief (relief detectabil prin palpare).
    Relief concav
    În partea stîngă a rozetei centrale de pe avers este imprimată în relief concav cifra „20”, care reprezintă valoarea nominală a bancnotei, în partea dreaptă – textul „LEI”.
    Element de suprapunere
    Pe zona neimprimată a aversului şi reversului sînt imprimate fragmente ale cifrei „20”, astfel că atunci cînd bancnota este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra „20” se vede în întregime.
    Fluorescenţă în lumină UV
    Pe zona neimprimată a aversului este poziționat un dreptunghi, care va apărea verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
    Două elemente verticale decorative, ornamentul național multicolor și ghioșul central de pe aversul bancnotei vor apărea verde în lumină ultravioletă.
    Fibrele bi- fluorescente în lumină ultravioletă vor apărea în verde/albastru și galben/roșu.
Bancnota modernizată cu valoarea
nominală de 50 LEI

    Bancnota modernizată cu valoarea nominală de 50 LEI, specimenul anului 2015, are dimensiunile și designul identice bancnotei cu valoarea nominală de 50 LEI, specimenul anului 2013.
    Caracteristici:
    • Dimensiuni: 61 x 121 mm;
    • Culori dominante, avers-revers: roșu-violet;
    • Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un filigran ce reproduce portretul lui Ştefan cel Mare, un fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat și fibre bi-fluorescente.

    Aversul bancnotei: Stema Republicii Moldova, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE”, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, două elemente verticale decorative, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla BNM, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, simbolul Victoriei – „V”, anul imprimării bancnotei „2015”, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.
    Reversul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea grafică a Mănăstirii Hîrbovăț cu textul sub ea „MĂNĂSTIREA HÎRBOVĂȚ”, valoarea nominală în cifre şi în litere, două elemente verticale decorative, Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, textul „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” și sigla BNM.
Elemente de siguranţă:
    Filigran
    Filigranul poziţionat în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru, care devine vizibil cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
    Element de suprapunere
    La privirea bancnotei în contralumină, conturul exterior al imaginilor soarelui de pe aversul bancnotei şi semilunii de pe revers trebuie să coincidă, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera „V” de pe aversul bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe revers trebuie să formeze silueta literei „M” (Moldova).
Elemente de siguranţă noi:
    Firul de siguranţă
    Firul de siguranţă metalizat, cu textul „BNM”, încorporat în hîrtie este poziționat în dreapta aversului, între ghioşul central și elementul vertical decorativ, în lumină UV are proprietăţi de fluorescenţă de culoare albastră.
    Microtext
    În partea de sus și de jos a zonei, cuprinsă între cele două elemente verticale decorative, este imprimat microtextul „BNM” și „CINCIZECILEI”.
    Pe chenarul cercului unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURA DE RAI...” este imprimat microtextul „BNM”.
    Imprimare în relief
    Portretul lui Ștefan cel Mare, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE” de pe avers sînt imprimate în relief (relief detectabil prin palpare).
    Relief concav
    În partea stîngă a rozetei centrale de pe avers este imprimată în relief concav cifra „50”, care reprezintă valoarea nominală a bancnotei, în partea dreaptă – textul „LEI”.
    Element de suprapunere
    Pe zona neimprimată a aversului şi reversului sînt imprimate fragmente ale cifrei „50”, astfel că atunci cînd bancnota este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra „50” se vede în întregime.
    Fluorescenţă în lumină UV
    Pe zona neimprimată a aversului este poziționat un dreptunghi, care va apărea verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
    Două elemente verticale decorative, ornamentul național multicolor și ghioșul central de pe aversul bancnotei vor apărea galben în lumină ultravioletă.
    Fibrele bi- fluorescente în lumină ultravioletă vor apărea în verde/albastru și galben/roșu.
Bancnota modernizată cu valoarea
nominală de 100 LEI

    Bancnota modernizată cu valoarea nominală de 100 LEI, specimenul anului 2015, are designul identic bancnotei cu valoarea nominală de 100 LEI, specimenul anului 2013, dimensiunile fiind modificate.
    Caracteristici:
    • Dimensiuni: 66 x 133 mm;
    • Culori dominante, avers-revers: roz, cafeniu, galben;
    • Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un filigran constituit din două componente care reproduce portretul lui Ştefan cel Mare şi textul „BNM”, un fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat și fibre bi-fluorescente.

    Aversul bancnotei: Stema Republicii Moldova, textul „REPUBLICA MOLDOVA”, „BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” și „ȘTEFAN CEL MARE”, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, trei elemente verticale decorative, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla BNM, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, simbolul Victoriei – „V”, anul imprimării bancnotei „2015”, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.
    Reversul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea grafică a Cetăţii Tighina cu textul sub ea „CETATEA TIGHINA”, valoarea nominală în cifre şi în litere, trei elemente verticale decorative, Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, textul „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” și sigla BNM.
Elemente de siguranţă:
    Element de suprapunere
    La privirea bancnotei în contralumină, conturul exterior al imaginilor soarelui de pe aversul bancnotei şi semilunii de pe revers trebuie să coincidă, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera „V” de pe aversul bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe revers trebuie să formeze silueta literei „M” (Moldova).
Elemente de siguranţă noi:
    Filigran
    Filigranul constituit din două componente, poziţionate în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru și textul „BNM”, care devin vizibile cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
    Firul de siguranţă
    Firul de siguranţă metalizat, cu textul „BNM” încorporat în hîrtie este poziționat în dreapta aversului, între ghioşul central și elementul vertical decorativ, în lumină UV are proprietăţi de fluorescenţă multicoloră (curcubeu).
    Microtext
    În zona cuprinsă între două elemente verticale decorative este imprimat microtextul „BANCANATIONALAAMOLDOVEI” și „REPUBLICAMOLDOVA”.
    În partea de sus și de jos a zonei, cuprinsă între cele două elemente verticale decorative, este imprimat microtextul „BNM” și „UNASUTALEI”.
    Pe chenarul cercului, unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURA DE RAI...” este imprimat microtextul „BNM”.
    Imprimare în relief
    Portretul lui Ștefan cel Mare, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE” de pe avers sînt imprimate în relief (relief detectabil prin palpare).
    Relief concav
    În partea stîngă a rozetei centrale de pe avers este imprimată în relief concav cifra „100”, care reprezintă valoarea nominală a bancnotei, în partea dreaptă – textul „LEI”.
    Element de suprapunere
    Pe zona neimprimată a aversului şi reversului sînt imprimate fragmente ale cifrei „100”, astfel că atunci cînd bancnota este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra „100” se vede în întregime.
    Fluorescenţă în lumină UV
    Pe zona neimprimată a aversului este poziționat un dreptunghi, care va apărea verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
    Trei elemente verticale decorative, ornamentul național multicolor și ghioșul central de pe aversul bancnotei vor apărea portocaliu în lumină ultravioletă.
    Fibrele bi-fluorescente în lumină ultravioletă vor apărea în verde/albastru și galben/roșu.
Bancnota modernizată cu valoarea
nominală de 200 LEI

    Bancnota modernizată cu valoarea nominală de 200 LEI, specimenul anului 2015, are dimensiunile și designul identice bancnotei cu valoarea nominală de 200 LEI, specimenul anului 2013.
    Caracteristici:
    • Dimensiuni: 66 x 133 mm;
    • Culori dominante, avers-revers: roz, violet, portocaliu și ocru;
    • Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un filigran constituit din două componente care reproduce portretul lui Ştefan cel Mare şi textul „BNM”, un fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat și fibre bi-fluorescente.

    Aversul bancnotei: Stema Republicii Moldova, textul „REPUBLICA MOLDOVA”, „BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” și „ȘTEFAN CEL MARE”, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, trei elemente verticale decorative, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla BNM, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, simbolul Victoriei – „V”, anul imprimării bancnotei „2015”, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.
    Reversul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea grafică a Primăriei Municipiului Chișinău, cu textul „Primăria Municipiului Chișinău”, valoarea nominală în cifre şi în litere, trei elemente verticale decorative, Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, textul „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” și sigla BNM.
Elemente de siguranţă:
    Element de suprapunere
    La privirea bancnotei în contralumină, conturul exterior al imaginilor soarelui de pe aversul bancnotei şi semilunii de pe revers trebuie să coincidă, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera „V” de pe aversul bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe revers trebuie să formeze silueta literei „M” (Moldova).
Elemente de siguranţă noi:
    Filigran
    Filigranul constituit din două componente, poziţionate în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru și textul „BNM”, care devin vizibile cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
    Firul de siguranţă
    Firul de siguranţă metalizat, cu textul „BNM” încorporat în hîrtie este poziționat în dreapta aversului, între ghioşul central și elementul vertical decorativ, în lumină UV are proprietăţi de fluorescenţă multicoloră (curcubeu).
    Microtext
    În zona cuprinsă între două elemente verticale decorative este imprimat microtextul „BANCANATIONALAAMOLDOVEI” și „REPUBLICAMOLDOVA”.
    În partea de sus și de jos a zonei, cuprinsă între cele două elemente verticale decorative, este imprimat microtextul „BNM” și „DOUASUTELEI”.
    Pe chenarul cercului, unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURA DE RAI...” este imprimat microtextul „BNM”.
    Imprimare în relief
    Portretul lui Ștefan cel Mare, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE” de pe avers sînt imprimate în relief (relief detectabil prin palpare).
    Relief concav
    În partea stîngă a rozetei centrale de pe avers este imprimată în relief concav cifra „200”, care reprezintă valoarea nominală a bancnotei, în partea dreaptă – textul „LEI”.
    Element de suprapunere
    Pe zona neimprimată a aversului şi reversului sînt imprimate fragmente ale cifrei „200”, astfel că atunci cînd bancnota este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra „200” se vede în întregime.
    Fluorescenţă în lumină UV
    Pe zona neimprimată a aversului este poziționat un dreptunghi, care va apărea verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
    Trei elemente verticale decorative, ornamentul național multicolor și ghioșul central de pe aversul bancnotei vor apărea galben în lumină ultravioletă.
    Fibrele bi-fluorescente în lumină ultravioletă vor apărea în verde/albastru și galben/roșu.
Bancnota modernizată cu valoarea
nominală de 500 LEI

    Bancnota modernizată cu valoarea nominală de 500 LEI, specimenul anului 2015, are dimensiunile și designul identice bancnotei cu valoarea nominală de 500 LEI, specimenul anului 1999.
    Caracteristici:
    • Dimensiuni: 66 x 133 mm;
    • Culori dominante, avers-revers: verde-deschis, portocaliu și gri;
    • Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus un filigran constituit din două componente care reproduce portretul lui Ştefan cel Mare şi textul „BNM”, un fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat și fibre bi-fluorescente.

    Aversul bancnotei: Stema Republicii Moldova, textul „REPUBLICA MOLDOVA”, „BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” și „ȘTEFAN CEL MARE”, portretul lui Ştefan cel Mare, un ornament naţional multicolor, trei elemente verticale decorative, ghioşul central, valoarea nominală imprimată în cifre şi în litere, sigla BNM, faximilul „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”, textul pe cerc „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, simbolul Victoriei – „V”, anul imprimării bancnotei „2015”, numărul şi seria bancnotei, textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.
    Reversul bancnotei: În interiorul unei rame imaginea grafică a Catedralei din Chișinău, cu textul sub ea „Chișinău. Catedrala”, valoarea nominală în cifre şi în litere, trei elemente verticale decorative, Stema lui Ştefan cel Mare, imaginea stilizată a Columnei lui Traian, Coloana Infinitului, iar între ele semiluna, textul „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” și sigla BNM.
Elemente de siguranţă:
    Element de suprapunere
    La privirea bancnotei în contralumină, conturul exterior al imaginilor soarelui de pe aversul bancnotei şi semilunii de pe revers trebuie să coincidă, la fel şi cercul soarelui cu cercul în care este înscrisă semiluna. La suprapunere litera „V” de pe aversul bancnotei şi imaginea Columnei lui Traian şi a Coloanei Infinitului de pe revers trebuie să formeze silueta literei „M” (Moldova).
Elemente de siguranţă noi:
    Filigran
    Filigranul constituit din două componente, poziţionate în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare, orientat spre centru și textul „BNM”, care devin vizibile cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
    Firul de siguranţă
    Firul de siguranţă metalizat, cu textul „BNM” încorporat în hîrtie este poziționat în dreapta aversului, între ghioşul central și elementul vertical decorativ, în lumină UV are proprietăţi de fluorescenţă multicoloră (curcubeu).
    Microtext
    În zona cuprinsă între două elemente verticale decorative este imprimat microtextul „BANCANATIONALAAMOLDOVEI” și „REPUBLICAMOLDOVA”.
    În partea de sus și de jos a zonei, cuprinsă între cele două elementele verticale decorative, este imprimat microtextul „BNM” și „CINCISUTELEI”.
    Pe chenarul cercului, unde este amplasat textul „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURA DE RAI...” este imprimat microtextul „BNM”.
    Imprimare în relief
    Portretul lui Ștefan cel Mare, textul „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE” de pe avers sînt imprimate în relief (relief detectabil prin palpare).
    Relief concav
    În partea stîngă a rozetei centrale de pe avers este imprimată în relief concav cifra „500”, care reprezintă valoarea nominală a bancnotei, în partea dreaptă – textul „LEI”.
    Element de suprapunere
    Pe zona neimprimată a aversului şi reversului sînt imprimate fragmente ale cifrei „500”, astfel că atunci cînd bancnota este privită prin transparenţă şi luminată din partea opusă privitorului, cifra „500” se vede în întregime.
    Fluorescenţă în lumină UV
    Pe zona neimprimată a aversului este poziționat un dreptunghi, care va apărea verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
    Trei elemente verticale decorative, ornamentul național multicolor și ghioșul central de pe aversul bancnotei vor apărea portocaliu în lumină ultravioletă.
    Fibrele bi- fluorescente în lumină ultravioletă vor apărea în verde/albastru și galben/roșu.