DPO1773/2015
ID intern unic:  361279
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1773
din  01.10.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor сolaboratori
ai Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Publicat : 07.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 274     art Nr : 521
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Andrei HARITON                     -    profesor universitar;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Fiodor COZARI                        -    profesor universitar;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Valeriu BORDAN                     -    conferenţiar universitar
    doamnei Lora
    MOŞANU-ŞUPAC                                -    prorector
    doamnei Elena TABAN                           -    conferenţiar universitar.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1773-VII. Chişinău, 1 octombrie 2015.