DPO1774/2015
ID intern unic:  361280
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1774
din  01.10.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Marius LAZURCA
Publicat : 07.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 274     art Nr : 522
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie și colaborare dintre România și Republica Moldova, domnului Marius LAZURCA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1774-VII. Chişinău, 1 octombrie 2015.