DPO1776/2015
ID intern unic:  361282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1776
din  05.10.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ion ZAHARIA
Publicat : 07.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 274     art Nr : 524
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor în dezvoltarea şi promovarea artei muzicale, succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, domnului Ion ZAHARIA, artist instrumentist, conferenţiar universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1776-VII. Chişinău, 5 octombrie 2015.