HCEC3922/2015
ID intern unic:  361421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 3922
din  13.08.2015
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia
Publicat : 09.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 275-280     art Nr : 2036     Data intrarii in vigoare : 13.08.2015
    Secretarul Consiliului municipal Comrat, UTA Găgăuzia, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Gradinar Lidia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova, Suhodolschii Alexandr ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Anastasov Serghei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul municipal Comrat le revin candidaților supleanți Manol Dmitri de pe lista Partidului Democrat din Moldova, Cîssa Semion de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Zlatov Constantin de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Crivoi Igor de pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Gradinar Lidia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova, Suhodolschii Alexandr ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Anastasov Serghei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul municipal Comrat.
    2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, candidaților supleanți Manol Dmitri de pe lista Partidului Democrat din Moldova, Cîssa Semion de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Zlatov Constantin de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
    3. Se preavizează consilierii Manol Dmitri, Cîssa Semion și Zlatov Constantin asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                             Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                               Andrei Volentir


    Nr. 3922. Chişinău, 13 august 2015.