DPO1781/2015
ID intern unic:  361447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1781
din  08.10.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor angajați
ai Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 529
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru мerite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului 
    Vasile COJOCARU         -    profesor universitar
    domnului
    Valentin CUŞCĂ              -    prorector
    domnului Igor RACU        -    prorector;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Alexandra
    BARBĂNEAGRĂ            -    prorector
    domnului Alexandru
    BURLACU                       -    profesor universitar
    doamnei
    Larisa CUZNEŢOV           -    profesor universitar
    domnului
    Petru JELESCU                 -    profesor universitar;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Olga COSOVAN               -    conferenţiar universitar;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Tatiana CARTALEANU      -   conferenţiar universitar
    doamnei Valeria COZMA    -   conferenţiar universitar.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1781-VII. Chişinău, 8 octombrie 2015.