DPO1782/2015
ID intern unic:  361448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1782
din  08.10.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor angajați
ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 530
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru  merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi  activitate  metodico-didactică și ştiinţifică  prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Lora CIOBANU          -    conferenţiar universitar
    doamnei
    Elena HARCONIŢA    -    director al Bibliotecii ştiinţifice;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Nona DEINEGO         -    conferenţiar universitar
    doamnei
    Lidia PĂDUREAC       -    conferenţiar universitar;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Maria ABRAMCIUC    -    conferenţiar universitar;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei
    Margarita TETELEA     -    conferenţiar universitar;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Vasile BUZDUGAN     -    conferenţiar universitar
    doamnei Dina STICI     -    conferenţiar universitar.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1782-VII. Chişinău, 8 octombrie 2015.