DPO1783/2015
ID intern unic:  361449
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1783
din  08.10.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Valeriu OGLIND
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 531
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuție substanţială la implementarea formelor şi metodelor moderne de tratament şi activitate organizatorică intensă, domnului Valeriu OGLINDĂ, director general al Clinicii de Medicină Estetică „Sancos” SRL, municipiul Chișinău, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1783-VII. Chişinău, 8 octombrie 2015.