DPO1784/2015
ID intern unic:  361450
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1784
din  08.10.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor membri
ai Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 532
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea arhitecturii şi urbanisticii, contribuţie substanţială la proiectarea unor importante obiective social-culturale și de producție şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Nistor GROZAVU           -  viceprimar al municipiului Chişinău
    domnului
    Vladimir MODÎRCĂ        -  arhitect-șef proiecte în Societatea cu
                                                Răspundere Limitată „MARHITRAV-ATM”,
                                                municipiul Chișinău;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Constantin ANGHELUŞ    - arhitect-şef al raionului Briceni
    domnului
    Gheorghe TELPIZ             -  director al Societăţii cu Răspundere
                                                 Limitată „ARD”, municipiul Chişinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Stepan HOMA                 -   director al Societăţii cu Răspundere
                                                  Limitată „DOLMEN”, municipiul Chişinău
    domnului
    Ion PASCAL                    -  ex-viceministru al dezvoltării regionale şi
                                                construcţiilor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1784-VII. Chişinău, 8 octombrie 2015.