DPO1785/2015
ID intern unic:  361451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1785
din  08.10.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ivan PAVLENCO
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 533
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul construcţiilor, merite în edificarea obiectivelor de menire social-culturală şi înalt profesionalism, domnului Ivan PAVLENCO, antreprenor din oraşul Cahul, i se conferă  Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1785-VII. Chişinău, 8 octombrie 2015.