HGC713/2015
ID intern unic:  361471
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 713
din  12.10.2015
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 800
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                  Natalia Gherman
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Stephane Christophe Bride

    Nr. 713. Chişinău, 12 octombrie 2015.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 713
din 12 octombrie 2015

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 808
din 7 octombrie 2014

    Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297-309, art. 851) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    punctul 2 se completează în final cu următorul text: „Instituţiile vor utiliza platforma de raportare on-line www.monitorizare.gov.md pentru indicarea, în mod curent, a progreselor înregistrate în implementarea acţiunilor stipulate în Plan.”;
    la punctul 4, sintagma „15 decembrie” se substituie cu sintagma „15 ianuarie”;
    2) Planul naţional de acţiuni va avea următorul cuprins:

    planul național de acțiuni