HPO172/2015
ID intern unic:  361586
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 172
din  15.10.2015
privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare
a deputatului în Parlament Vladimir FILAT
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 534     Data intrarii in vigoare : 15.10.2015
    În temeiul art. 70 alin. (3) din Constituție, art. 95 și 96 din Regulamentul Parlamentului și al art. 10 din Legea despre statutul deputatului în Parlament,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se acceptă cererea Procurorului General cu privire la ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir FILAT.
    Art. 2. – Se încuviințează ridicarea imunității parlamentare pentru reținere, arestare, percheziție și trimitere în judecată penală a deputatului în Parlament Vladimir FILAT.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 172. Chișinău, 15 octombrie 2015.