HGO731/2015
ID intern unic:  361616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 731
din  19.10.2015
cu privire la acreditarea organizării și retragerea dreptului de organizare
a programelor de studii
superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept
în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 823
    În temeiul prevederilor  art.113 alin.(4) și art.114 alin. (9) și (10) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), în scopul executării prevederii pct.7.2.1. subpct.1 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.109-112, art.371), precum şi în baza rezultatelor evaluării externe realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă acreditarea organizării programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept pentru instituțiile de învățămînt superior, conform Listei din anexa nr.1.
    2. Se retrage dreptul de organizare a programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept pentru instituțiile de învățămînt superior, conform Listei din anexa nr.2.
    3. Instituțiile de învățămînt superior vor implementa recomandările menționate în rapoartele de evaluare externă, iar Ministerul Educației va solicita Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor de către instituțiile de învățămînt superior conform rapoartelor de evaluare externă.
    4. Ministerul Educaţiei va ţine cont de rezultatele evaluării externe la repartizarea locurilor bugetare în planurile de înmatriculare și la aprobarea noilor programe de studii superioare (ciclul I) de licență în domeniul Drept.

    PRIM-MINISTRU                                                 Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                 Corina Fusu

    Nr. 731. Chişinău, 19 octombrie 2015.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2