HGC741/2015
ID intern unic:  361625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 741
din  21.10.2015
pentru completarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului
nr. 352 din 10 iunie 2015 „Cu privire la modul de repartizare a
mijloacelor fondului de subvenţionare
a producătorilor agricoli
pentru anul 2015”
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 832
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10 iunie 2015 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 144-149, art. 396), după textul „31 octombrie 2014” se introduce textul „ , iar în cazul dosarelor de  subvenționare a primelor de asigurare ale producătorilor agricoli, depuse pînă la 15 decembrie 2014”, iar după cuvintele „şi neachitate” se introduc cuvintele „ , în ambele cazuri,”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Stephane ChristopheBridе
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                                 Anatol Arapu
    Nr. 741. Chişinău, 21 octombrie 2015.