HBN3/2015
ID intern unic:  361653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 3
din  16.10.2015
cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată
şi în scop numismatic a unor monede comemorative
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 2176     Data intrarii in vigoare : 23.10.2015
    În temeiul art. 5 lit g), 11, 26 lit. g) şi 57 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 178 din 16 aprilie 2015 cu privire la emiterea monedelor comemorative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98-101, art.204), Consiliul de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pun în circulaţie, la data de 2 noiembrie 2015, ca mijloc de plată şi în scop numismatic opt monede comemorative, conform Anexei, cu următoarele tematici:
    1) Seria „Personalităţi”:
    Grigore Vieru - 80 de ani de la naştere
    Constantin Constantinov – 100 de ani de la naştere
    2) Seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din mun. Chişinău”:
    Constantin Stere
    3) Seria „Locaşuri sfinte”:
    Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul Satului, Chişinău
    4) Seria „Conace boiereşti”:
    Conacul Pommer din satul Ţaul, raionul Donduşeni
    5) Seria „Femei celebre”:
    Maria Bieşu – 80 de ani de la naştere
    6) Seria „Cartea Roşie a Republicii Moldova”:
    Broasca – ţestoasă - de – baltă.
    2. Comercializarea monedelor comemorative se va efectua prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor licenţiate.
    3. Băncile licenţiate stabilesc independent preţul de vânzare al monedelor comemorative, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.
    4. Monedele comemorative sunt acceptate ca mijloc de plată în economia naţională, la valoarea lor nominală.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE
SUPRAVEGHERE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                          Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 3. Chişinău, 16 octombrie 2015.

   
anexa