HGM742/2015
ID intern unic:  361669
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 742
din  21.10.2015
pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea
Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 835
    MODIFICAT
    HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18


    În scopul implementării Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.152, art.451), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 (se anexează).
    2. Cheltuielile aferente implementării Planului de acţiuni vor fi suportate din mijloacele bugetare aprobate, precum şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    3. Ministerele şi instituţiile responsabile de implementare vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acţiuni şi vor prezenta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anual, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de referinţă, informaţii privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Plan.
    [Pct.3 modificat prin HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]
    4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va prezenta Guvernului, anual, pînă la data de 15 februarie a anului următor celui de referinţă, raportul de monitorizare consolidat privind implementarea Planului aprobat.
    [Pct.4 modificat prin HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.5 modificat prin HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]

    PRIM-MINISTRU                                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Stephane Christophe Bride
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu
    Ministrul mediului                                                       Valeriu Munteanu
    Ministrul dezvoltării
    regionale şi construcţiilor                                           Vasile Bîtca
    Ministrul educaţiei                                                      Corina Fusu
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                         Iurie Chirinciuc

    Nr. 742. Chişinău, 21 octombrie 2015.


    plan de acțiuni
    [Planul de acțiuni în redcația HG785 din 01.08.18, MO366-376/28.08.18 art.962; în vigoare 28.09.18]