OCNAMC318/2015
ID intern unic:  361693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
ORDIN Nr. 318
din  24.07.2015
cu privire la acordarea scutirii unor categorii de populație
de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru
perioada precedentă anului 2015
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 2201
    Întru executarea prevederilor Legii nr.38 din 19 martie 2015 “Cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitare a obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015” şi în temeiul p.29 lit.(e) din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002, și întru asigurarea activității uniforme a agențiilor teritoriale în domeniul scutirii la achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015,
O R D O N:
    1. Scutirea de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015 (în continuare - Scutirea) se efectuează pentru categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 “Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, şi anume:
    1) Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:
    a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari;
    b) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii;
    c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
    d) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
    e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.
    2) Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurați de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).
    2. Pentru a beneficia de Scutire, persoanele fizice urmează să întrunească următoarele condiţii:
    1) să aparţină la una din categoriile enumerate în punctul 1 al prezentului ordin pentru perioada precedentă anului 2015, ce ține de obligaţiunile financiare prescriptibile.
    2) să confirme statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2015 (achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2015/ se încadrează în una din categoriile asigurate de Guvern sau asigurate angajate).
    3. Scutirea se acordă ca urmare a prelucrării informației disponibile în baza de date a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și/sau a prelucrării cererii cu privire la beneficierea de scutire de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015 depuse de persoană la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    4. Agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină sunt împuternicite să elibereze documente confirmative privind scutirea de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015.
    5. Controlul executării prevederilor prezentului ordin se atribuie dnei Diana Grosu-Axenti, vicedirector general.

    VICEDIRECTORUL GENERAL AL
    COMPANIEI NAȚIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                    Vasile PASCAL

    Nr. 318-A. Chişinău, 24 iulie 2015.