OIFPSC848/2015
ID intern unic:  361695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 848
din  12.10.2015
referitor la actualizarea anexei nr.3
a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind
executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal

Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 2203     Data intrarii in vigoare : 30.10.2015
      În temeiul art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării prevederilor art.227 alin. (1) și art.229 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, cu modificările și completările ulterioare,  
ORDON:
    1. Se aprobă versiunea actualizată a anexei nr.3 privind Denumirea încălcărilor fiscale pentru care se emite Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, aprobată prin Ordinul IFPS nr.65 din 12.04.2006.
    2. Se pune în sarcina ÎS ”Fiscservinform” operarea  modificărilor necesare în SIA CCDE (Sistemul Informațional Automatizat de Creare și Circulație a Documentelor Electronice) prin implementarea posibilităților de selectare  a temeiului legal ”suspendarea operațiunilor  la conturile bancare ale contribuabilului ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale conform art. 227 alin.(1) din Codul fiscal”.
    3. În titlul Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 după cuvintele ”privind executarea” se introduce sintagma ”art. 227 alin. (1) și”.
    4. În prima propoziție a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 după cuvintele ”executării prevederilor” se introduce sintagma ”art.227 alin.(1) și”.
    5. Anexa  constituie parte integrantă a prezentului  Ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina șefilor organelor fiscale.
    7. Prezentul Ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                      Gheorghe COJOCARI

    Nr. 848. Chişinău, 12 octombrie 2015.


    anexa nr.3