HGO750/2015
ID intern unic:  361699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 750
din  28.10.2015
cu privire la numirea domnului Ruslan Bolbocean în funcţia de
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova
în Ucraina
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 301     art Nr : 841
    În conformitate cu art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 10 alin. (6) din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind numirea domnului Ruslan Bolbocean în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, înaintînd Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                               Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Natalia Gherman

    Nr. 750. Chişinău, 28 octombrie 2015.