HGC791/2015
ID intern unic:  361768
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 791
din  29.10.2015
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire
a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de
producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 883
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţiile 15 și 16 cu următorul cuprins:

„15.
SRL „Ruditim”
1003600037396

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

16.
SRL „Bemas”
1005600021652

Fabricarea utilajului pentru prelucrarea produselor alimentare”.


    PRIM-MINISTRU                                                            Valeriu STRELEŢ


    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 791. Chişinău, 29 octombrie 2015.