OSVC412/2015
ID intern unic:  361775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 412
din  21.10.2015
cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal
nr.480-O din 18.12.2006
„Cu privire la aprobarea Metodologiei
de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 2207     Data intrarii in vigoare : 06.11.2015
    În scopul uniformizării procedurii de redirecţionare a declaraţiilor vamale în detaliu pe un culoar mai aspru de vămuire, în baza prevederilor art.12 din Codul vamal şi pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007,
ORDON:
    1. Metodologia de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O din 18 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:
    a) În pct. 25, litera d), după sintagma „declaraţia vamală a fost selectată direct pe culoarul verde” se va introduce cuvîntul „ , albastru”;
    b) La Capitolul IV „Funcţia post-control”, în sintagma „În cazul în care declaraţia vamală a fost selectată pe culoarul albastru de control vamal”, cuvîntul „selectată” va fi înlocuit cu cuvîntul „validată”.
    2. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    3. Controlul executării prezentului Ordin se atribuie Departamentului venituri şi control vamal.
    4. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Prezentul Ordin se aduce la cunoştinţa tuturor colaboratorilor birourilor vamale contra semnătură.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                   Tudor BALIŢCHI

    Nr. 412-O. Chişinău, 21 octombrie 2015.