DPO1802/2015
ID intern unic:  361805
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1802
din  05.11.2015
privind numirea doamnei Veronica CUPCEA
în funcția de președinte al Judecătoriei Orhei
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 558
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Veronica CUPCEA se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Orhei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1802-VII. Chişinău, 5 noiembrie 2015.