DPO1803/2015
ID intern unic:  361806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1803
din  05.11.2015
privind numirea domnului Lilian MORARU
în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Republicii Moldova în Republica Franceză
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 559
    În temeiul art.86 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.10 alin.(2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Lilian MORARU se numeşte în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

                                                                                              În temeiul art.94 alin.(2) din
                                                                                              Constituţia Republicii Moldova,
                                                                                              contrasemnăm acest decret.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                   Gheorghe BREGA

    Nr. 1803-VII. Chişinău, 5 noiembrie 2015.